ZOBACZ RÓWNIEŻ: DYNAMIC Speed HQ | DYNAMIC | VXspeed HQ | VXstandard | MultiWELD | SmartCONTROL | Wymienny Stół Roboczy | Obrotnica do rur
CIĘCIE I FAZOWANIE BLACH
  • Cięcie kształtowe z jednoczesnym fazowaniem blach
    w zakresie 0-45°
  • Dynamiczna zmiana kąta
  • Dwa narzędzia tnące

PALNIK PLAZMOWY


- typy wykonywanych faz: V, X, Y, 2Y

PALNIK TLENOWY

(dostępny tylko z głowicą Multi3D)
- typy wykonywanych faz: V

CIĘCIE RUR, PROFILI I KSZTAŁTOWNIKÓW
  • Obróbka elementów przestrzennych
    i wielkogabarytowych (np. dennic)
  • Największy kąt wychylenia głowicy +/- 90°
  • Wycinanie w pionowych ścianach

CIĘCIE I FAZOWANIE KSZTAŁTOWNIKÓW


- profili kwadratowych
- profili dwuteowych
- elementów przestrzennych
NIEOGRANICZONY OBRÓT PALNIKA

POTĘŻNE NARZĘDZIE W RĘKACH NOWOCZESNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Multi-funkcjonalna 5-osiowa głowica jest rozwiązaniem nowatorskim na skalę światową, które może zrewolucjonizować proces kształtowego cięcia i fazowania blach, profili, rur i kształtowników. Głowica potrafi wycinać w technologi 3D zarówno plazmą, jak i tlenem. Specjalnie zaprojektowany uchwyt umożliwia szybką wymianę narzędzi tnących, pozwalając na zamienne wykorzystywanie technologii plazmowej i tlenowej. Multi3D posiada największy na rynku zakres grubości cięcia i fazowania przekraczający 100mm. Z kolei największa wartość wychylenia kątowego (do 90°) umożliwia pochylenie palnika do poziomu, a tym samym obróbkę pionowych ścian profili, kształtowników i innych elementów przestrzennych – również wielkogabarytowych. Już wkrótce funkcjonalność głowicy zostanie rozszerzona o technologię spawania.

SZYBKA WYMIANA NARZĘDZIA

Brak ograniczenia obrotu, będącego słabym punktem konwencjonalnych głowic 3D, wbudowany układ antykolizyjny, 2 systemy regulacji wysokości, w tym innowacyjny AHC (Axis Height Control) oraz dostępna już wkrótce opcja spawania sprawiają, że jest produktem wyjątkowo uniwersalnym. Każda głowica Multi3D jest skonfigurowana pod indywidualne potrzeby klienta. W wersji podstawowej umożliwia cięcie z fazowaniem palnikiem plazmowym w zakresie 0-45°.

1 2 3 CIĘCIE CIĘCIE FUNKCJA PLAZMOWE TLENOWE SPAWANIA FAZOWANIE NA V, X, Y, 2Y

W BLACHACH, RURACH
I KSZTAŁTOWNIKACH
FAZOWANIE NA V

W BLACHACH, RURACH
I KSZTAŁTOWNIKACH
DOSTĘPNA JUŻ WKRÓTCE